Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zielonka w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Zielonka

Zielonka, miasto w województwie mazowieckim, powiat wołomiński.

Powierzchnia miasta Zielonka wynosi 79 km2, zajmuje 1819 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Zielonka zamieszkuje 17 486 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 426 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Zielonka wynosi 220, jest 394 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Zielonka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Zielonka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Zielonka.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Zielonka: 791819
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Zielonce: 0,221053
Lesistość w % w Zielonce: 73,723
Ludność na 1 km2 w Zielonce: 220394
Liczba ludności ogółem w Zielonce: 17 486426
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Zielonce: -4,21221
Stopa bezrobocia 2019r. w Zielonce: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Zielonce: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Zielonce: 14,72-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Zielonce: 62,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Zielonce: 17158
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Zielonce: 7,4310
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Zielonce: 90,5-
Szkoły podstawowe ogółem w Zielonce: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Zielonce: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Zielonce: 1 033,5175
Przedszkola bez specjalnych w Zielonce: 6404
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Zielonce: 368,3670
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Zielonce: 87,91204
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Zielonce: 2,61007
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Zielonce: 1502098
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Zielonce: 6 043-
Ceny mieszkań ogółem w Zielonce: 5 249-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Zielonce: 4 800-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Zielonce: 98,6496
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Zielonce: 87,9191
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Zielonce: 98,6332
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Zielonce: 87,9304
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Zielonce: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Zielonce: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Zielonka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Zielonka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Zielonka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.