Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zielonka  sprawdź informacje Na Mapie miasta Zielonka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Zielonka.

Mapa Geoportal Zielonka

Dane urzędu

Urząd Miasta Zielonkaul. Lipowa 5Zielonka, 05-220

Tel: 22 7613971

Fax: 22 7819989

E-mail: um@zielonka.pl

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT miasta Zielonka: 1434041

Witryna: www.zielonka.pl

Władze lokalne: Burmistrz Kamil Iwandowskium@zielonka.pl

Miasto Zielonka w liczbach

Powierzchnia miasta Zielonka*

79 km2

1819 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Zielonka*

17 486 mieszkańców

426 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Zielonka*

220 mieszkańców na km2

394 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zielonka

Geoportal Zielonka prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Zielonka

Jak powstał Geoportal miasta Zielonka?

Geoportal Zielonka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Zielonka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Zielonka umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Zielonka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zielonka?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Zielonka;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Zielonka;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Zielonka;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Zielonka;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Zielonki.
Informacje na Geoportalu Zielonka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zielonka?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Zielonka;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Zielonka;
 • Rejestr MPZP Zielonka;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Zielonka;
 • Mapa Topograficzna miasta Zielonka;
 • Mapa Solarna miasta Zielonka;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Zielonka;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Zielonka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zielonka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zielonka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Zielonka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zielonce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zielonki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Zielonka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zielonka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Zielonka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zielonki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zielonki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Zielonka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zielonka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zielonce.

  Geoportal miasta Zielonka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Zielonka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zielonce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Zielonka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zielonce.

  W Geoportalu Zielonka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Zielonka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zielonce. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Zielonka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Zielonka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Zielonka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Zielonka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Zielonka. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Zielonka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Zielonka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Zielonka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zielonce. W Geoportalu miasta Zielonka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zielonce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Zielonka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Zielonka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Zielonka dla mieszkańców

Geoportal Zielonka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zielonka. Na mapie Zielonki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Zielonka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zielonka. Korzystając z map Geoportalu miasta Zielonka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Zielonka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Zielonka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zielonka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu