Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zielonka  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Zielonka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Zielonka.

Mapa Geoportal Zielonka
Mapa z granicą miasta Zielonka

Dane urzędu

Urząd Miasta Zielonkaul. Lipowa 5Zielonka, 05-220

Tel: 22 7613971

Fax: 22 7819989

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMZielonka/SkrytkaESP

E-mail: um@zielonka.pl

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT miasta Zielonka: 1434041

Witryna: www.zielonka.pl

Władze lokalne: Burmistrz Kamil Iwandowskium@zielonka.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Zielonki

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Zielonka to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Zielonka na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zielonki, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Zielonki, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zielonki

Miasto Zielonka w liczbach

Powierzchnia miasta Zielonka*

79 km2

1819 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Zielonka*

17 486 mieszkańców

426 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Zielonka*

220 mieszkańców na km2

394 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zielonka

Geoportal Zielonka prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Zielonka, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Zielonka.

Dostęp do danych Geoportalu Zielonka

Jak powstał Geoportal miasta Zielonka?

Geoportal Zielonka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Zielonka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Zielonka.

Geoportal Zielonka umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Zielonka oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Zielonka, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Zielonka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zielonka?

Informacje na Geoportalu Zielonka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zielonka?

Korzyści z Geoportalu Zielonka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zielonka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zielonka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Zielonka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zielonce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zielonki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Zielonka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zielonka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Zielonka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zielonki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zielonki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Zielonka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zielonka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zielonce.

  Geoportal miasta Zielonka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Zielonka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zielonce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Zielonka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zielonce.

  W Geoportalu Zielonka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Zielonka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zielonce. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Zielonka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Zielonka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Zielonka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Zielonka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Zielonka. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Zielonka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Zielonka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Zielonka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zielonce. W Geoportalu miasta Zielonka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zielonce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Zielonka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Zielonka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Zielonka.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Zielonka, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Zielonka. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Zielonka.

 • Zabytki w mieście Zielonka

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Zielonka. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Zielonka oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Zielonka.

 • Informacje o wyborach w mieście Zielonka

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Zielonka. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Zielonka i wiele istotnych informacji.

Geoportal Zielonka dla mieszkańców

Geoportal Zielonka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zielonka. Na mapie Zielonki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Zielonka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zielonka. Korzystając z map Geoportalu miasta Zielonka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Zielonka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Zielonka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zielonka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu